هوپا خوردنی تازه‌اش را رو کرد: مجموعه‌ی «بچه‌محل نقاش‌ها»

در این مراسم سه جلد اول مجموعه با امضای محمدرضا مرزوقی، نویسنده‌ی این مجموعه به دست نوجوانان رسید. این مجموعه هفت جلدی است و در قالب رمان‌‌های فانتزی اطلاعات زیادی درباره‌ی سبک کاری، تاریخ هنر نقاشی و زندگی نقاشان مختلف به نوجوانان 11 تا 18 سال می‌دهد. محمدرضا مرزوقی درباره‌ی هدفش از نوشتن این مجموعه گفت: تولیدات ما در حوزه‌ی رمان نوجوان

۱۱ فروردين ۱۴۰۰