شرمین نادری

شرمین نادری

نویسنده
شرمین نادری سال 1355 در محله‌ی امیرآباد تهران متولد شد. او فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهـران اسـت. از سال 1380 در نشریات مختــلف، به‌ویژه حوزه‌ی جوان و نوجوان، نویسندگی و تصویــرگری کرده. او همچنین تجربه‌ی نویسندگی برای برنامه‌های نوجوان و جوان در تلویزیون و تجربه‌ی قصه‌گویی و قصه‌نویسی برای آیتم‌های برنامـه‌ی رادیـو هفـت را در کارنامه‌اش دارد. از سال 1383 تا امروز، کتاب‌های منتشرشده‌اش بیشتر در حوزه‌ی تاریخ، ادبیات کهن، قصه‌های قدیمــی و زندگی آدم‌های روزگار دور است.