محمدصالح نورانی‌زاده

محمدصالح نورانی‌زاده

نویسنده،  مترجم
دوم شهریور ۷۲، ساعت ۹ صبح و در بهترین شهر دنیا - شیراز - به دنیا آمد.
تا ۱۶ سالگی فقط فانتزی خواند و خواند و آنقدر خواند که دیگر داد همه در‌آمد و متهم شد به فرار از درس و مشق و گم‌شدن در وهم و خیال! البته خانواده‌اش تنها کسانی بودند که وقتی می‌دیدند این همه کتاب می‌خواند ذوق می‌کردند!

تا روزی از همین روزها که به کتابی ترجمه‌نشده رسید و دستش در حنا ماند. از آن موقع بود که رفت سراغ انگلیسی و بعدها فرانسوی، به این خیال که دیگر جلوی نویسندگان خارجی کم نیاورد.

داشت لیسانس الکترونیکش را می‌گرفت و در دنیای خودش خوش بود که رفیقی گولش زد و از او خواست محض سرگرمی هم که شده، کتابی ترجمه کند. اول قصد ترجمه‌کردن نداشت و حتی ندیده از آن بدش می‌آمد، ولی یک فصل که جلو رفت، فهمید حالا حالاها نمک‌گیر شده...