مریم مرتضایی

مریم مرتضایی

نویسنده،  مترجم
مریم مرتضایی سال ۱۳۶۱ حوالی همان موقع‌هایی که جوجه‌های آخر پاییز را می‌شمارند، به دنیا آمد. با اینکه در عالم جوجه‌ها مورد خیلی سنگین‌وزنی به شمار می‌رفت، او را هم در سرشماری آن سال به حساب آوردند. از آن زمان تا الان همان‌طور که یک‌بند کتاب می‌خوانده و شعر می‌نوشته، چند تایی کار خوب دیگر هم از دستش در رفته: مثلاً دانشگاه رفته و ادبیات فرانسه خوانده، مدتی در دارالترجمه کار کرده، کلی شعر ترجمه کرده و تا وقتی ایران بوده، درست‌وحسابی از حقوق سگ و گربه‌های محل دفاع کرده! آخرین دستاورد زندگی‌اش هم جوجه‌ی پر‌سر‌و‌صدای کوچولوی دیگری به اسم «یزدان» است.
ترجمه‌ی او برای نشر هوپا رمانی ماجراجویانه است به نام تعطیلات پلیسی. ماری کریستف روآتا آرن، نویسنده‌ی سوئیسی، آن را نوشته و شخصیت‌های اصلی‌اش یک پدر پلیس و دخترش هستند.