منیژه آزادی

منیژه آزادی

نویسنده،  مترجم
منیژه آزادی در رشته‌های زیست‌شناسی، ریاضیات و گرافیک تحصیل کرده است. او در ایران به‌مدت بیست‌وپنج سال به تدریس ریاضیات، مبانی هنرهای تجسمی، عکاسی، طراحی، چاپ دستی، مجسمه‌سازی و ... در کلیه‌ی مقاطع تحصیلی مشغول بوده است. او با توجه به این پیشینه‌ی آموزشی و هنری، در دو بخش انتخاب و ترجمه‌ی کتاب‌های تصویری در نهاد کتاب بدون مرز نروژ فعالیتی پیگیر داشته است. تمرکز پژوهشی او به‌طور خاص در بخش منابع تئوریک ساختار داستان و ارتباط بین متن و تصویر است. او همچنین در تشکیل گروه مترجمین فارسی ادبیات کودکان و نوجوانان در نروژ نقشی تعیین‌کننده داشته و تاکنون در جایگاه ویراستار نروژی ‌ـ فارسی مدیریت ترجمه‌ی چندین کتاب کودک را بر عهده داشته است.