مهنام عبادی

مهنام عبادی

نویسنده،  مترجم
مهنام عبادی بیست‌وچهارم اسفند ۱۳۶۷ در شیراز متولد شد. در دانشگاه شیراز و رشته‌ی مهندسی مواد به تحصیل پرداخت اما علاقه به ادبیات، جهان بی‌کران واژه‌ها، او را به سمت ترجمه کشاند.
از جمله کتاب‌هایی که ترجمه کرده است می‌توان به مجموعه‌ی موج پنجم، هیولاشناس، قیام سرخ و ساوی اشاره کرد.