یان لو برا

یان لو برا

تصویرگر

یان لو برا پس از تصویرگری کتابی با عنوان مرگ سقراط مقدس به شهر نانت رفت و در آنجا به کار تئاتر مشغول شد. او به تصویرگری کتاب نوجوانان و طراحی گرافیک علاقه‌مند است