زهرا باغخانی، مرتضی باغخانی

زهرا باغخانی، مرتضی باغخانی

نویسنده

زهرا دهه‌هفتادی است، مرتضی دهه‌شصتی!

زهرا کتاب‌خواندن را با هری پاتر شروع کرده، مرتضی با قصه‌های مجید!

زهرا کارشناسی ارشد فیزیک دارد، مرتضی کامپیوتر!

زهرا عاشق نقاشی‌کردن است، مرتضی عاشق انیمیشن‌ ساختن!

با اینکه آن‌ها خیلی با هم فرق دارند اما موقع نوشتن داستان که می‌شود، مثل دو میل‌بافتنی داستانشان را با همدیگر برای بچه‌ها می‌بافند. البته آن‌ها تنها نویسندگانی نیستند که دوتایی با هم می‌نویسند. برادران «گُنکور»، «ایلف و پتروف» و هزاران نویسنده‌ی دیگر هم هستند که فکر می‌کنند دو تا فکر بهتر از یک فکر جواب می‌دهد. البته اگر موقع نوشتن دعوایشان نشود!

در این سفر سه‌ساله که زهرا و مرتضی برای نوشتن این رمان وقت صرف کردند، بارها اختلاف‌نظر پیدا کردند اما چیزی که دوباره فکرشان را به هم نزدیک کرد، کتاب شاهنامه‌ بود؛ شاهنامه‌ای که از سالیان دور دوتایی با هم می‌خواندند.