الکس جی. گریفیتس

الکس جی. گریفیتس

تصویرگر

الکس جی. گریفیتس در لندن به دنیا آمد. وقتی بچه بود، دوست داشت ساعتها بنشیند و با خط خرچنگقورباغهای روی جعبهی غلات صبحانه و اینجور چیزها، هیولای دریایی و چرنده و پرنده و روح بکشد. او از خطهای قر و قاتی و گاهی هم از چند خط ساده، تصویرهای عجیب و غریب میسازد. در حال حاضر،  با همسر و دو فرزندش در کانادا زندگی میکند.او تا حالا کتابهای زیادی تصویرگری کرده و شخصیتهای زیادی هم طراحی کرده است.

همچنین در سال 2020-2021 نامزد «جایزهی جهانی فانتزی» شد. راستی، الکس غیر از نقاشی کردن، داستان هم مینویسد.