رونان بَدِل

رونان بَدِل

تصویرگر

در 17 ژانویه‌ی 1972 در فرانسه به دنیا آمد و در رشته‌ی هنرهــای تزیینــی در استراسبـورگ تحصیل کرد. او رفته‌رفته دلش خواست برای بچه‌ها داستان بنویسد و تصویرگری کند. اولین کتابش را در سال 1998 منتشر کرد. سپس چند سال در پاریس، در مدرسه‌ی هنر به تدریس تصویرگری مشغول شد. بعد از آن تصمیم گرفت به شهرش، برتانی، برگردد و زندگی‌اش را صرف خلق ‌داستان برای بچه‌ها کند. رونان در سال 2006 اولین کتاب مصورش را چاپ کرد که هم نویسنده‌اش است و هم تصویرگرش.