سیدمحمدمهدی فاطمی نسب

سیدمحمدمهدی فاطمی نسب

تصویرگر

متولد 1362 در یزد و کارشناس ارشد رشتهی تصویرسازی است. کار هنریاش را با شرکت در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی آغاز کرد. او با نشریات مختلفی در زمینههای تصویرسازی، کاریکاتور و کمیکاستریپ همکاری کردهاست. تدریس طراحی و تصویرسازی در هنرستانهای یزد، تشکیل گروه هنری مربع 11 و همکاری در سه فیلم بلند سینمایی به کارگردانی حسین قناعت از دیگر فعالیتهای اوست.