فردریک پیلوت

فردریک پیلوت

تصویرگر
با مدادش 252 متر در ساعت طراحی می‌کند. با این حساب از آغازِ کارش تا حالا 110376 کیلومتر خط کشیده. دیوانه‌کننده است؟ نه؟ فردریک در فرانسه متولد شد و تصمیم گرفت به جای معادن فلز، برود سمت معادن مداد! در استراسبورگ در رشته‌ی دکوراسیون هنری درس خواند و حالا هم با همسر و فرزندش همان‌جا زندگی می‌کند و با ناشران بزرگی مثل میلان همکاری می‌کند.