فنی ژلی

فنی ژلی

نویسنده

دخترِ ته‌تغاری خانواده‌ا‌ی است با هشت‌تا بچه‌ (که شش‌تایشان پسر بودند). درحال‌حاضـر، فنـی در پاریـس نزدیک برج ایفـل زندگـی می‌کند و سه تا بچه دارد. او تا‌ حالا بیش از 200 کتاب برای بچه‌ها نوشته‌است؛ بیشتر کتاب‌هایش به زبان‌های مختلـف ترجمه شده‌انـد و جوایز متعددی هم گرفته‌اند. از روی دو تا از مجموعه‌ داستان‌هایش هم کارتون ساخته‌اند. فنی داستان ‌کوتاه و رمان هم می‌نویسد، نمایش‌نامه و فیلم‌نامه هم همین‌طور.

او اعتراف کرده که مجموعه‌ی احمق بانمک خیلی نزدیک به شرح‌حال و زندگی خودش است.