یانکه اسخاتفلد

یانکه اسخاتفلد

نویسنده

نویسنده‌ی هلندی که اولش می‌خواست دامپزشک بشود ولی بعدها که متوجه شد باید گاهی حیوانات را جراحی بکند پشیمان شد و تصمیم گرفت خانم‌معلم بشود؛ البته خانم‌معلم بچه‌های استثنایـی. او سال‌ها  به بچه‌هایـی که در یادگیری مشکل داشتند کمک می‌کرد. بعد تصمیم گرفت که بنویسد و از آن موقع به بعد کتاب‌های زیادی برای کودکان و نوجوانان هلندی نوشت. خانم اسخاتفلد دو تا بچه، چهارتا گربه و یک سگ دارد. خانه‌اش نزدیک جنگل است و عاشق همه‌ی حیوانات و حشرات دنیاست.