کلمانس پوله

کلمانس پوله

نویسنده،  تصویرگر
کلمانس پوله بعد از سپری‌کردن دوران کودکی‌اش در بلژیک و تحصیل در پاریس و استراسبورگ، در لندن اقامت کرد؛ آنجا طراحی و نقاشی و حکاکی می‌کند. ممکن است توقفگاه بعدی‌اش نیویورک باشد و آنجا در کالج بارد، یاد و خاطره‌ی هانا آرنت را گرامی بدارد.