فهیمه فریمانه

فهیمه فریمانه

نویسنده،  تصویرگر
فهیمه فریمانه در سال 1367 متولد شد. او دانش آموخته‌ی رشته‌‌های تصویر‌گری و گرافیک است. فعالیتش را در زمینه‌ی کتاب کودک و نوجوان با تصویر‌گری کتاب خلبان جنگی آغاز کرد و پس از آن تصویرگری دو کتاب دیگر به نام‌های من و عروسک مو آبی و بابای من قهرمان است را به عهده داشته است. کتاب‏های دیگری با تصویرگری فهیمه فریمانه در دست انتشار است.