ژولیا ووترز

ژولیا ووترز

نویسنده،  تصویرگر
در شهر نانت زندگی و کار می‌کند. او تصویرگری کتاب‌های متعددی در کارنامه‌اش دارد و با ناشران ریز و درشت زیادی کار کرده است.