کتاب‌های علمی-تخیلی

ماه‌نوش و صورتک‌های آسمانی 1/ جادوی ستارگان

نویسنده: مریا یزدانی
تصویرگر: آیدین سلسبیلی
یک کوه بی‌برگشت، یک قوچ طلایی لج‌باز، یک خارپشت نقره‌ای شکمو و پُرحرف، سرزمین‌های ناشناخته با کوه‌های چشم‌و‌گوش‌دار و خرگوش‌های آبی. ماه‌نوش دختر نه‌ساله‌ی نابینا هنوز نمی‌داند که او را دزدیده‌اند یا گم شده؟ با ماه‌نوش و صورتک‌های آسمانی نه تنها با تمام صورت‌های فلکی...

ماه‌نوش و صورتک‌های آسمانی 2/ ترانه‌های توکانا

نویسنده: مریا یزدانی
تصویرگر: آیدین سلسبیلی
یک کوه بی‌برگشت، یک قوچ طلایی لجباز، یک خارپشت نقره‌ای شکمو و پرحرف، سرزمین‌های ناشناخته با کوه‌های چشم‌و‌گوش‌دار و خرگوش‌های آبی. ماهنوش دختر نه‌ساله‌ی نابینا هنوز نمی‌داند که او را دزدیده‌اند یا گم شده؟ با ماهنوش و صورتک‌های آسمانی نه تنها با تمام صورت‌های فلکی آشنا می شوید و قصه‌های کهنی را...