کتاب‌های علمی - تخیلی

تونل وحشت تاریخ / اینکاهای باورنکردنی

نویسنده: تری دی‌یری
تصویرگر: فیلیپ ریو
اینکاها چه کسانی بودند؟ چگونه امپراتوری تشکیل دادند؟ درباره‌ی آداب و رسوم و زندگی روزمره در امپراتوری اینکاها چه می‌دانی؟ اینکاها قصرهای طلایی بنا می‌کردند و لاما پرورش می‌دادند. در شهرها و روستاهایشان همه نقش و مسئولیت داشتند، حتی لاماها! اینکاها عقاید احمقانه و رفتارهای حیرت‌انگیزی داشتند؛...