ماجراهای مگسی ویززز و سرمگس 7/ پیدات کردم سرمگس!

نویسنده: تد آرنولد
تصویرگر: تد آرنولد
مترجم: مریم فیاضی
شابک: 9786008655459
تعداد صفحات: 36
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 5-8 سال
قیمت:
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان
ویززز و سَرمگس قایم‌موشک بازی می‌کنند.

سَرمگس یک جای خیلی سخت قایم می‌شود و ویز نمی‌تواند پیدایش کند.

یعنی سَرمگس ویز را برای همیشه تنها گذاشته و رفته؟

شما چه می‌گویید

ماجراهای مگسی ویززز و سرمگس 7/ پیدات کردم سرمگس!