آرش و تهمینه

نویسنده: سیامک گلشیری
شابک: 9786222046446
تعداد صفحات: 132
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 14-17 سال
دسته‌بندی: نوجوان
قیمت:
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۱۲,۵۰۰ تومان
همه
چیز دستبهدست هم داده تا پای آرش به کاخ هشتبهشت باز شود؛ جهانی که در آن همهچیز عجیبوغریب است. جایی که دختری زندانی است و شبیه هیچیک از آدمهایی که آرش تابهحال دیده نیست. دختر خبر از قتلی میدهد که بهزودی رخ خواهد داد. حالا آرش میکوشد در این دنیای ناآشنا به دختر کمک کند و جلوی فاجعه را بگیرد.
سیامک گلشیری در آرش و تهمینه از سفر در زمان می
گوید؛ از پیوند دو جهان، جهان بیمرزی که سرانجامش را نمیتوانی متصور شوی!

پدیدآورندگان

شما چه می‌گویید

آرش و تهمینه