داستان‌های خانه‌درختی 11/ خانه‌درختی 143طبقه

نویسنده: اندی گریفیتس
تصویرگر: تری دنتون
شابک: 9786222046330
تعداد صفحات: 304
نوع کتاب: جلد نرم
گروه سنی: 9-16 سال

ماجراهای اندی و تری در طبقهدارترین خانهدرختی دنیا

13 طبقهی دیگر به خانه‌‌درختی 130 طبقه اضافه شد!

این خانه حالاحالاها بالا میرود و شما را میخنداند!

این دفعه سروکلهی یک اژدهای واقعی با نفسهای آتشین پیدا میشود... تازه از قبرستان جنزده خبر ندارید! جایی که همیشه نصفهشب است، حتی وسط روز! وسط این ماجراها اندی و تری هوس میکنند بروند پیکنیک، که البته طبق معمول برنامهریزی تری اشتباه از آب درمیآید!

شما چه می‌گویید

داستان‌های خانه‌درختی 11/ خانه‌درختی 143طبقه