داسی دایناسی 16/ داسی‌ و حمام

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222046132
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان

دلم میخواد تنهایی

حموم کنم مامان‌‌جون

میخوام ببینم این کار

سخته برام یا آسون

داسیدایناسی سبز کوچولو خیلی کَر و کثیف شده.

مامیدایناسی میخواهد داسی را ببرد حمام.

اما داسی دلش میخواهد که خودش تنهایی برود حمام.

فکر میکنی داسیدایناسی میتواند تنهایی خودش را بشورد؟

تو هم دوست داری مثل داسیدایناسی تنهایی حمام کنی؟

داسیدایناسی در این داستان یاد میگیرد تنهایی حمامکردن کار خیلی سختی است و باید بزرگتر شود تا بتواند تنهایی برود حمام. 

شما چه می‌گویید

داسی دایناسی 16/ داسی‌ و حمام