داسی دایناسی 15/ کیک تولد مامی‌دایناسی

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222046125
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 3-8 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان

بابا، قشنگ هم بزن!

خمیر شده عین گِل

صبر کن! شکر یادت رفت

وانیل، بیکینگ پودر و هل

جشن تولد مامیدایناسی است.

داسیدایناسیِ سبزِ کوچولو و بابیناسور یادشان رفته بود که تولد است.

داسیدایناسی به بابیناسور پیشنهاد میکند خودشان توی خانه کیک بپزند

و ماجراها از همینجا شروع میشود.

تو فکر میکنی کیکِ داسیدایناسی و بابیناسور خوشمزه میشود؟

به نظرت آنها به مامیدایناسی چه کادویی میدهند؟

داسیدایناسی در این داستان یاد میگیرد که یک جشن تولد حسابی چقدر دنگ و فنگ دارد.

شما چه می‌گویید

داسی دایناسی 15/ کیک تولد مامی‌دایناسی