عصیانگران 2/ دشمنان خونی

نویسنده: مریسا مایر
شابک: 9786222044725
تعداد صفحات: 488
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 17-30 سال
نام مجموعه‌: عصیانگران
قیمت:
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۳۴۲,۰۰۰ تومان

جرم و جنایت بیش از گذشته اوج گرفته و عصیانگران سلاح مخفی جدیدشان را به میدان آوردهاند. نوا نیز در پی دستیافتن به این سلاح مخوف است و میداند چنانچه قدرت دوباره دست آشوبطلبان بیفتد، بهکارافتادن چنین جنگافزاری در حکم نابودی گاتلونسیتی و کل جهان خواهد بود.

زندگی دوگانهی نوا هر روز پیچیدهتر میشود؛ او در نقش اینسامنیا عضو وفادار عصیانگران است و برای حفظ نظم و امنیت در گاتلونسیتی فعالیت میکند، اما در جایگاه نایتمر عضوی مهم از آشوبطلبان است؛ گروهی از اشرار که قصدشان نابودی عصیانگران است. نوا میخواهد انتقامش را از عصیانگرانی بگیرد که در هنگام نیاز به دادش نرسیده بودند. اما افسوس که احساسش به آدرین، عضو مهم و همکارش در جمع عصیانگران، هر روز عمیقتر میشود...

شما چه می‌گویید

عصیانگران 2/ دشمنان خونی