دوقلوهای دانشمند 1/ نیک‌و‌تسلا در آزمایشگاه برق فشارقوی

تصویرگر: اسکات گرت
شابک: 9786222045265
تعداد صفحات: 248
گروه سنی: 11-14 سال
نام مجموعه‌: دوقلوهای دانشمند
قیمت:
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۷۱,۰۰۰ تومان

نیک و خواهرش، تسلا، عاشق علـماند، برای همین هـر روز با چالش جدیدی روبهرو میشوند. بعد از اینکه پدر و مادرشان بهطرز مرموزی ناپدید میشوند، آن دو به خانهی عموی نابغهشان میروند که مخترعی همهکاره است. نیک و تسلا در آزمایشگاه عمو نیوت دست به ماجراجویی میزنند و ابزارهایی جالب و کاربردی میسازند...

فکر میکنی آنها میتوانند با کمک عمو نیوت پدر و مادرشان را هم پیدا کنند؟

با دوقلوهای دانشمند همراه شو تا یاد بگیری چطور چیزهای هیجانانگیز بسازی: از پرتابکنندهی موشک و گربهی مکانیکی حواسپرتکن گرفته تا ردیاب نیمهنامرئی!

شما چه می‌گویید

دوقلوهای دانشمند 1/ نیک‌و‌تسلا در آزمایشگاه برق فشارقوی