بچه‌محل موزیسین‌ها 3/ من ویولن‌نواز بتهوون هستم

نویسنده: محمدرضا مرزوقی
تصویرگر: مجتبی حیدرپناه
شابک: 9786222045791
تعداد صفحات: 208
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 11-15 سال
نام مجموعه‌: بچه‌محل موزیسین‌ها
قیمت:
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۶۶,۵۰۰ تومان

بابک و باران همچنان دنبال ماجراجویی هستند. مزقون هم که روبهراه است و آمادهی یک سفر هیجانانگیز دیگر. در سفر سوم، بابک و باران به دیدن بتهوون میروند. آنها در این سفر متوجه میشوند که بتهوون دارد برای سمفونی سومش تمرین میکند و قرار است این سمفونی را در حضور یکی از مارشالهای بزرگ ناپلئون اجرا کند، اما نیاز به ویولنیست دوم دارد. بابک هم که قبلاً از جناب باخ یک ویولن هدیه گرفته، خب... چه شانسی از این بالاتر! هر کسی که عاشق موسیقی باشد چنین فرصتی را در هوا میقاپد. اگرچه نوازندگی برای استاد سختگیری مثل بتهوون چالشهای خودش را دارد، اما بابک هم کسی نیست که بهسادگی عقب بکشد، چون باری همیشه هوای او را دارد. البته این بار باران، بهجز کمک به بابک، با خلاقیتش به جهان موسیقی هم خدمت بزرگی میکند. 

شما چه می‌گویید

بچه‌محل موزیسین‌ها 3/ من ویولن‌نواز بتهوون هستم