مدرسه‌ی خیال‌باف‌ها 5/ یک آدم‌گرگی توی چادر من است!

نویسنده: پملا بوچرت
تصویرگر: توماس فلینتم
شابک: 9786222044275
تعداد صفحات: 304
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 9-13 سال
قیمت:
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۲۰,۵۰۰ تومان

سلام! من ایزیام، تنهــا دختر پدر و مــادرم و دانشآموز کلاس چهارم «ج».

چند تا دوست خوب دارم که با هم به یک مدرسه میرویم، اما مشکلاتی هم دارم؛ مثلاً اینکه خیلی وقتها مامان، بابا و  معلمها حرفهای من و دوستهایم را باور نمیکنند. البته این موضوع اصلاً باعث نمیشود که ما دربارهی چیزهای مشکوک تحقیق نکنیم. با ما همراه باشید تا از نتیجهی تحقیقهایمان سر دربیاورید.

ماجرای این کتاب دربارهی اردوی مدرسه است. من و جودی و زَک و میسی با بقیهی بچهها چند روز از طرف مدرسه میرویم اردو. مارشمالو و خوراکیهای خوشمزه میخوریم و تازه مجبور هم نیستیم برویم حمام.

البته همهچیز هم خوب و خوش پیش نمیرود  ها! اتفاقات عجیبوغریبی میافتد که باید علتشان را بفهمیم...

شما چه می‌گویید

مدرسه‌ی خیال‌باف‌ها 5/ یک آدم‌گرگی توی چادر من است!