چرخه‌ی زاغ‌ها 2/ دزدان رویا

مترجم: زهرا هدایتی
شابک: 9786225696020
تعداد صفحات: 448
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 17-30 سال
نام مجموعه‌: چرخه‌ی زاغ‌ها
قیمت:
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۱۹۸,۰۰۰ تومان

شما اگر میتوانستید اشیا را از دل رؤیاها بیرون بکشید، چه چیزی برمیداشتید؟

رونان لینچ رازهای زیادی دارد؛ بعضی از رازها را از دیگران پنهان میکند، بعضیها را از خودش. رونان یک راز بزرگ دارد: او میتواند اشیا را

از دل خوابهایش بیرون بکشد و حالا فهمیده که در دنیای او افراد زیادی هستند که برای رسیدن به اهدافی مرموز دنبال اشیای رؤیاساخته میگردند.

رونان لینچ درعینحال یکی از پسران زاغی است: گروهی از دوستان که با وجود تفاوتهایشان مانند برادرند و دنبال پادشاهی مرده به نام گلنداور میگردند و فکر میکنند او در جایی میان کوههای اطراف آکادمی آگلیونبی پنهان شده است. مسیر

رسیدن به گلنداور از دیرباز مانند جادهای مخفی زیر سطح شهر قرار داشته، اما حالا این مسیرِ پنهانشده، مثل رونان، کمکم دارد خودش را نشان میدهد و همهچیز را عوض میکند.

مگی استیفواتر با قلمی شیوا و اسرارآمیز از اجتنابناپذیری مرگ و ماهیت عشق میگوید و ما را با وقایعی غیرمنتظره روبهرو میکند.

شما چه می‌گویید

چرخه‌ی زاغ‌ها 2/ دزدان رویا