اطلس ماجراجویی دایناسورها

نویسنده: امیلی هاکینز
تصویرگر: لوسی لدرلند
شابک: 9786222044954
تعداد صفحات: 92
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 12-16 سال
قیمت:
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۶۱,۰۰۰ تومان

دایناسورها زمانی که ما انسانها نبودیم، بر کل کرهی زمین فرمانروایی میکردند. آنها حدود 65 میلیون سال پیش منقرض شدند. دایناسورها عظیمترین جانوران و سهمگینترین شکارچیان زمین بودند.

با مطالعهی این کتاب با انواع دایناسور آشنا میشوی، مثل استگوسوروس، داینونیکوس، تیرکس، جیگانوتوسوروس و کلی دایناسور دیگر. بهکمک نقشههای دقیق و نقاشیهای رنگارنگ کتاب چیزهای جالبی دربارهی زندگی دایناسورها یاد میگیری.

آیا دوست داری با یک تریسراتوپس سرشاخ شوی؟ آیا میخواهی با یک بچهترانودن پروازکردن یاد بگیری؟ یا مثلاً با آلبرتوسوروس به شکار اردکمنقاران بروی و با پلزیوسور موجسواری کنی؟
پس معطل چی هستی؟

شما چه می‌گویید

اطلس ماجراجویی دایناسورها