ولوله‌های کلاس چهارم واو 2

نویسنده: لی هابز
تصویرگر: لی هابز
شابک: 9786222043018
تعداد صفحات: 112
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 6-10 سال
قیمت:
۳۷,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۳۳,۳۰۰ تومان

فکرش را بکنید معلمهای زخموزیلی و بختبرگشته از دست بچههای کلاس چهارم ولوله جان سالم به در بردهاند و سوار بر یک کشتی تفریحی رفتهاند وسطِ وسط دریا تا شاید کمی روحیهشان بهتر بشود. تا کیلومترها اطرافشان نه جزیره هست و نه بچهمدرسهای. اما به نظر میرسد کور خواندهاند، این خبرها نیست؛ معلمها هر جا که باشند، آیلین تکچشم و رفقایش از راه میرسند و این یعنی شروع دردسر. 

شما چه می‌گویید

سلام هوپای عزیز ولوله های ۳ هم هست

سلام دوست عزیزمون

خیر، این مجموعه دو جلدیه.

ولوله‌های کلاس چهارم واو 2