ولوله‌های کلاس چهارم واو 1

نویسنده: لی هابز
تصویرگر: لی هابز
شابک: 9786222040970
تعداد صفحات: 104
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 6-10 سال
قیمت:
۳۷,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۳۳,۳۰۰ تومان

در کلاس چهارم ولوله نقشههای پیچیدهای طراحی میشود، هیچ معلمی قرار نیست بیشتر از یکی دو روز سر این کلاس دوام بیاورد؛ آیلین تکچشم و نانسی خُله و سیدنی اعصابخطخطی و تیمی خفنْخوفناکه و بتی از بد بدتر و بقیهی رفقا اجازه نمیدهند معلمها توی این کلاس نفس بکشند. البته به شرط اینکه گیر خانم کورکر نیفتند، چون او به این آسانیها تسلیم نمیشود. 

شما چه می‌گویید