داسی دایناسی 10/ آقا بخاری

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222043971
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 3-8 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۲۹,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۲۶,۱۰۰ تومان

سلام آقا بخاری!

تو خوابی یا بیداری؟

آتیش ماتیش نداری؟

کی تو رو خاموشت کرد؟

اینجوری بیهوشِت کرد؟

باد آمده و لولهی بخاری را کنده و بخاری اتاق داسیدایناسی سبزِ کوچولو خاموش شده است. داسیدایناسی خیلی سردش است و میخواهد دوباره بخاری را روشن کند.

فکر میکنی داسیدایناسی میتواند بخاری را تنهایی روشن کند؟

فکر میکنی دوباره اتاقش گرم میشود؟

پس چرا داسیدایناسی سرگیجه گرفته و روی زمین افتاده است؟

شما چه می‌گویید