داسی دایناسی 11/ ماشین بابی‌ناسور

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222043988
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۷۲,۰۰۰ تومان

این دنده رو نگاه کن!

دندهست یا دستهبیله؟

چراغشم که سوخته

آبپاششم تعطیله

روز جمعه است. داسیدایناسی سبزِ کوچولو میخواهد همراه مامیدایناسی و بابیناسور برود گردش. آنها میخواهند در طبیعت فرش پهن کنند و خوش بگذرانند، اما ماشین بابیناسور خراب است.

تو فکر میکنی ماشین بابیناسور روشن میشود؟

آیا داسیدایناسی میتواند رانندگی یاد بگیرد؟

آیا بابیناسور میگذارد که داسیدایناسی فرمان را بگیرد؟

داسیدایناسی در این داستان یاد میگیرد که رانندگی اصلاً کار بچهها نیست و نباید راننده را موقع رانندگی، اذیت کند.

شما چه می‌گویید

داسی دایناسی 11/ ماشین بابی‌ناسور