داسی دایناسی 9/ سوراخ‌های برق‌دار

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222043964
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۷۲,۰۰۰ تومان

سلام آقای مورچه!

بازم میخوای کلوچه؟

الان برات میریزم

لونهات کجاست عزیزم؟

داسیدایناسی سبزِ کوچولو با مورچه دوست شده و به او کلوچه میدهد.

اما انگاری لانهی مورچه در سوراخ پریز برق است.

فکر میکنی برای داسیدایناسی چه اتفاقی میافتد؟

آیا میتواند خودش و مورچه را نجات دهد؟

داسیدایناسی در این داستان یاد میگیرد که برق و پریز برق خطرنا ک است و نباید با وسایل برقی بازی کند.

شما چه می‌گویید

داسی دایناسی 9/ سوراخ‌های برق‌دار