با (بی) روبات/ زندگی با روبات بهتر است یا بی روبات؟

نویسنده: ایان گراهام
تصویرگر: دیوید انترم
شابک: 9786222043629
تعداد صفحات: 40
نوع کتاب: ترجمه
گروه سنی: 11-17 سال
نام مجموعه‌: زندگی با (بی)...
قیمت:
۳۷,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۳۳,۳۰۰ تومان

روباتها ماشینهایی هستند که برای انجام مجموعهی پیچیدهای از کارها به فرمان فردی هدایتگر برنامهریزی شدهاند. روباتها شکلها و اندازههای متنوعی دارند؛ از بازوهای مکانیکی و وسایل نقلیهی بدون راننده گرفته تا روباتهای انساننمایی که راه میروند و میتوانند حرف بزنند. آیا میدانید چگونه روباتها میتوانند در انجام کارهای خطرناک و اکتشاف مکانهای دورافتاده به ما انسانها کمک کنند؟

شما چه می‌گویید

جالب شددددددددددددددددددددددددددددددد
با (بی) روبات/ زندگی با روبات بهتر است یا بی روبات؟