داسی دایناسی 8/ پارچ شیشه‌ای

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
شابک: 9786222043957
تعداد صفحات: 28
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: داسی دایناسی
قیمت:
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰٪
۵۴,۰۰۰ تومان
داسی‌دایناسیِ سبزِ کوچولو می‌خواهد برای مرغابی چوبیِ زردش آب بیاورد. یک پارچ شیشه‌ای آبِ خنک با دو تا لیوان. آیا داسی‌دایناسی می‌تواند با پارچ شیشه‌ای هم مثل مرغابی چوبی بازی کند؟ اگر پارچ شیشه‌ای از دستش بیفتد و بشکند، داسی باید چه کار کند؟ داسی‌دایناسی در این داستان یاد می‌گیرد که وقتی شیشه می‌شکند، باید چه کارهایی انجام دهد و به حرف‌های مامی‌دایناسی گوش کند.

شما چه می‌گویید

داسی دایناسی 8/ پارچ شیشه‌ای