ترترترانه 2/ تِل... تِل... تلویزیون و نُه شعر دیگر

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: ویدا کریمی
شابک: 9786222042608
تعداد صفحات: 24
نوع کتاب: تألیف
گروه سنی: 4-7 سال
نام مجموعه‌: تَر تَر تَرانه
تِل... تِل... تلویزیون روشن شده تو خونه‌مون یه فیل داره نشون می‌ده خرطوم‌شو تکون می‌ده کاشکی می‌شد بیاد بیرون از توی این تلویزیون و یک‌عالمه شعر و ترانه‌ی جذاب، شیرین و خواندنی که کودکان را با اشیاء خانه آشنا می‌کند. کی فکرش را می‌کرد که بخاری، صندلی و قالیچه هم شعر داشته باشند؟

شما چه می‌گویید

ترترترانه 2/ تِل... تِل... تلویزیون و نُه شعر دیگر