اِلی وولارد

اِلی وولارد (نویسنده)

الی در کودکی همیشه سرش توی کتاب بود؛ موقعی که کتاب میخواند، راه هم میرفت و میخورد به تیرهای چراغ برق! برای همین آنها از دستش کلافه بودند! اِلی استعداد زیادی در خلق کتابهای تصویری دارد. شعر هم میگوید. ترانههای دلنشین، شعرهای جذاب و همینطور قصههای شوخوشنگ برایـش موفقیـتهای بزرگی بههمــراه داشتهاند. الی با همسر و چهار فرزند و دو خوکچه‌‌هندیاش در لندن زندگی میکند.

کتاب‌های اِلی وولارد

لیل ماجراجو 2/ دزد جواهر

«لیل بیل رو از روی زمین برداشت و بی‌حرف، یه‌بند  یه تیکه از زمین رو هی کَند و کَند  یه‌دفعه یه چیزی برق زد و درخشید از زیر خاک  آیا موفق شده بود پیدا کنه گنجو لیلیِ بی‌باک؟» لیل دزد دریایی است، اما از آن دزدهای دریایی زرنگ و کاردرست! اگر کسی، جایی توی دردسر بیفتد، فوری سروکله‌ی لیل پیدا می‌شود و نجاتش...

لیل ماجراجو 1/ دزد دریایی مخفی

«اون پس‌وپشت هرچی که بود، سگ نبود  سبز بود و تیزتیزی، ولی برگ نبود  یه موجود حریص و بدذات اونجا بود، درست پیشِ پای لیل  حدس بزنید چی، بله، یه...  کروکودیل!» لیل دزد دریایی است، اما از آن دزدهای دریایی زرنگ و کاردرست! اگر کسی، جایی توی دردسر بیفتد، فوری سروکله‌ی لیل پیدا می‌شود و نجاتش می‌دهد. تا وقتی که شرّ...