انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

مریم مرتضایی

مترجم
مریم مرتضایی سال ۱۳۶۱ حوالی همان موقع‌هایی که جوجه‌های آخر پاییز را می‌شمارند، به دنیا آمد. با اینکه در عالم جوجه‌ها مورد خیلی سنگین‌وزنی به شمار می‌رفت، او را هم در سرشماری آن سال به حساب آوردند. از آن زمان تا الان همان‌طور که یک‌بند کتاب می‌خوانده و شعر می‌نوشته، چند تایی کار خوب دیگر هم از دستش در رفته: مثلاً دانشگاه رفته و ادبیات فرانسه خوانده، مدتی در دارالترجمه کار کرده، کلی شعر ترجمه کرده و تا وقتی ایران بوده، درست‌وحسابی از حقوق سگ و گربه‌های محل دفاع کرده! آخرین دستاورد زندگی‌اش هم جوجه‌ی پر‌سر‌و‌صدای کوچولوی دیگری به اسم «یزدان» است.

ترجمه‌ی او برای نشر هوپا رمانی ماجراجویانه است به نام تعطیلات پلیسی. ماری کریستف روآتا آرن، نویسنده‌ی سوئیسی، آن را نوشته و شخصیت‌های اصلی‌اش یک پدر پلیس و دخترش هستند.

کتاب‌های مریم مرتضایی

تعطیلات پلیسی یا چه کسی عروسک خیمه‌شب‌بازی را دزدیده است؟

تعطیلات پلیسی یا چه کسی عروسک خیمه‌شب‌بازی را دزدیده است؟

,«راه بیفت بریم. من باید برگردم اداره‌ی پلیس.» مثل یک ربات سرش را بلند کرد. تهدیدی توی نگاهش بود: «اگه این یه حقه‌ست که من رو بفرستی پیش اورس‌ها، بهت اخطار می‌کنم: همین که برسم اونجا، گریه‌زاری راه می‌ندازم تا برگردی.» غیرقابلِ‌تحمل! این لغتی بود که مادرش درباره‌اش به کار برده بود. برای اینکه یک‌دفعه قاتی نکنم، باید چی‌کار می‌کردم؟
بیشتر بخوانید!