انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

سمانه قاسمی

نویسنده و تصویرگر
من، یعنی سمانه، و خواهرم سمیرا دوقلوییم. من چند دقیقه زودتر از سمیرا به دنیا آمدم. بچه که بودیم همیشه با هم نقاشی می‌کردیم. اما بزرگ‌تر که شدیم علاقه‌ی سمیرا به نقاشی کمتر شد و من بیشتر. از سمیرا می‌خواستم یک‌ساعت بنشیند و تکان نخورد تا من از رویش طراحی کنم، در عوض یک هفته ظرف‌ها را به جایش بشورم. سمیرا با دقت به فیزیک و شیمی گوش می‌داد و من تو کتاب‌ها نقاشی می‌کردم. درسم زیاد خوب نبود. همیشه آرزو داشتم نویسنده‌‌تصویرگر کتاب کودک بشوم. اولین سفارش تصویرگری رو وقتی هنوز دبیرستانم تمام نشده بود از نشر جویا گرفتم. برای من اولین شروع بود و کلی بهم اعتماد به نفس داد. تو دانشگاه من و سمیرا از هم جدا شدیم. من گرافیک خواندم و سمیرا ادبیات انگلیسی. ولی همیشه حتی همین حالا هم به اولین کسی که کارهایم را می‌دهم تا بخواند و نظرش را بگوید سمیراست. می‌خواستم یک کتاب بنویسم که شخصیت‌هاش مثل بچگی خودمان باشد؛ بامزه و سرخوش که هر روزشان داستانی داشته باشد. امیدوارم سمانی و سمیلی را دوست داشته باشید.

کتاب‌های سمانه قاسمی

دوقلوهای دندان‌خرگوشی ۱/ سمانی و سمیلی و خرابکاری‌های بامزه

دوقلوهای دندان‌خرگوشی ۱/ سمانی و سمیلی و خرابکاری‌های بامزه

,سمانی و سمیلی، خرگوش‌های دوقلوی بامزه‌ای هستند که می‌خواهند توی هر کاری سَرَک بکشند؛ برای همین هم خیلی وقت‌ها دردسر می‌سازند. تورک‌ریزه، خارخارو، قوری‌قوری و مولی دوستان آن‌ها هستند و با هم ماجراهای خنده‌دار و جالبی دارند. با اینکه خرابکاری‌های آن‌ها بزرگ‌ترها را عصبانی می‌کند، اما انگار نتیجه‌اش آن‌قدرها هم بد نیست!...
بیشتر بخوانید!
دوقلوهای دندان‌خرگوشی ۲/ سمانی و سمیلی و کله‌پوک‌های مدرسه

دوقلوهای دندان‌خرگوشی ۲/ سمانی و سمیلی و کله‌پوک‌های مدرسه

,سمانی و سمیلی، خرگوش‌های دوقلوی بامزه‌ای هستند که می‌خواهند توی هر کاری سَرَک بکشند؛ برای همین هم خیلی وقت‌ها دردسر می‌سازند. تورک‌ریزه، خارخارو، قوری‌قوری و مولی دوستان آن‌ها هستند و با هم ماجراهای خنده‌دار و جالبی دارند. با اینکه خرابکاری‌های آن‌ها بزرگ‌ترها را عصبانی می‌کند، اما انگار نتیجه‌اش آن‌قدرها هم بد نیست!...
بیشتر بخوانید!
دوقلوهای دندان‌خرگوشی 3/ سمانی و سمیلی و دردسرهای تازه

دوقلوهای دندان‌خرگوشی 3/ سمانی و سمیلی و دردسرهای تازه

,سمانی و سمیلی، خرگوش‌های دوقلوی بامزه‌ای هستند که می‌خواهند توی هر کاری سَرَک بکشند؛ برای همین هم خیلی وقت‌ها دردسر می‌سازند. تورک‌ریزه، خارخارو، قوری‌قوری و مولی دوستان آنها هستند و با هم ماجراهای خنده‌دار و جالبی دارند. با اینکه خرابکاری‌های آنها بزرگترها را عصبانی می‌کند، اما انگار نتیجه‌اش آنقدرها هم بد نیست! در این کتاب داستان‌های بامزه و خنده‌داری می‌خوانید: مامان‌گلی و بابایی به مسافرت رفته‌اند، عموسی برای مراقبت از سمیلی و سمانی به خانه‌ی آنها آمده و قرار است سه‌تایی حسابی آتش بسوزانند.
بیشتر بخوانید!