انتشارات هوپا
انتشارات هوپا

الیزابت هلاند لارسن

نویسنده
الیزابت هلاند لارسن هنرپیشه و نویسنده‌ی نروژی، متولد 27 آوریل 1973، در مدرسه‌ی تئاتر ژاک لکوک در پاریس و همچنین مؤسسه‌ی کتاب کودکان نروژ در اسلو تحصیل کرده است. الیزابت که بیش از بیست سال به عنوان دلقک فعالیت کرده، مدیر هنری پروژه دلقک‌های بیمارستانی بوده است. از جمله آثار این نویسنده می‌توان به سه‌گانه‌ی او با نام‌های من مرگ هستم، من زندگی هستم و من دلقک هستم اشاره كرد.

کتاب‌های الیزابت هلاند لارسن

من زندگی هستم (از مجموعه‌ی کارگاه زندگی)

من زندگی هستم (از مجموعه‌ی کارگاه زندگی)

,من زندگی هستم.
همان‌طور که مرگ، مرگ است؛ من هم زندگی هستم.
این منم که هر چیزی را به جنبش درمی‌آورم.

در این کتاب شاعرانه، زیبا و فلسفی با زندگی آشنا می‌شویم.
زندگی چیست؟ اگر زندگی حرف می‌زد، به ما چه می‌گفت؟ آیا زندگی با مرگ دوست است؟
آیا زندگی به پایان خودش فکر می‌کند؟
بیشتر بخوانید!
من مرگ هستم (از مجموعه‌ی کارگاه زندگی)

من مرگ هستم (از مجموعه‌ی کارگاه زندگی)

,من مرگ هستم.
همان‌طور که زندگی، زندگی است؛ من هم مرگ هستم.

در این کتاب عمیق، شاعرانه و فلسفی با مرگ آشنا می‌شویم.
مرگ چیست؟ اگر مرگ زبان باز می‌کرد و با ما سخن می‌گفت، چه می‌گفت؟
آیا مرگ ترسناک است، یا شاعری که برای ما از زیبایی‌هایش سخن می‌گوید؟
بیشتر بخوانید!